Selecteer een pagina

Het BHV-Netwerk koppelt bedrijven en winkels in een straal van 750 meter aan elkaar.

Het BHV-netwerk is primair opgezet om er voor te zorgen dat er bij een hartstilstand snel een AED bij het slachtoffer is. Bedrijven en winkels  met een AED wordt dan ook gevraagd om deze bij een noodoproep direct naar het slachtoffer te brengen. Dit scheelt kostbare minuten en verhoogt de overlevingskans van het slachtoffer.

Het BHV-netwerk kan daarnaast ook gebruikt worden om bij andere calamiteiten zoals brand, vandalisme, overval, winkeldiefstal, onwel worden van een personeelslid of bezoeker hulp te mobiliseren. 

Het BHV-netwerk heeft twee functies. 

  • Alarmeren: Eén druk op een noodknop is voldoende om de eigen BHV-ers en die van omringde bedrijven of winkels te alarmeren. Is er een beveiliger? Ook die kan gealarmeerd worden.  
  • Waarschuwen: Hiermee word je gewaarschuwd voor calamiteiten of gevaarlijks situaties op het bedrijventerrein of winkelgebied zoals brand, verdachte personen, vrijkomen van een giftige stof. 

 

Zo werkt het alarmeringssysteem

Het alarmeringssysteem werkt via een noodknop. Indrukken hiervan is voldoende om  het systeem te activeren. Zodra alarmknop is ingedrukt, gaat bij de eigen BHV-ers en die van omliggende bedrijven of winkels in een straal van 750 meter de telefoon over. Bij het opnemen van de telefoon horen ze een gesproken alarmbericht. Dit bericht vertelt bij welk bedrijf of winkel hulp nodig is. 

Ervaring leert dat er binnen enkele minuten hulp aanwezig is.

Zo werkt het waarschuwingssysteem

Met dit systeem worden de aan het BHV-netwerk deelnemende bedrijven en winkels gewaarschuwd voor calamiteiten zoals een gaslek, brand, vrijkomende giftige stof, verdachte personen, winkeldief in de directe omgeving.

Om alle bedrijven of winkels te waarschuwen pak je je telefoon, bel het alarmnummer, spreek een bericht in en verbreek de verbinding. Onze 100% geautomatiseerde telefooncentrale zorgt er dan via meerdere telefoonverbindingen alle deelnemende bedrijven of winkels in een straal van 750 meter dit bericht direct ontvangen. Bij opnemen van de telefoon horen zij het ingesproken bericht. Zo weet iedereen wat er aan de hand is en kan zo nodig maatregelen nemen. 

Naast de deelnemende bedrijven of winkels kan ook een beveiliger of agent dit systeem gebruiken om iedereen te waarschuwen of instructie te geven.

Whats-App

Wij zijn een groot voorstander van Whats-App groepen. Dit is een uitstekend middel om over niet urgente zaken met elkaar te communiceren.

Voor situaties waarbij direct  (als iedere seconde telt) actie ondernomen moet worden is Whats-App minder geschikt. Dit omdat Whats-App berichten niet altijd direct aankomen en gelezen worden. 

Om die reden werken wij binnen het BHV-Netwerk met gesproken telefoon berichten. Het voordeel hiervan is dat de berichten op zowel smartphones en de vaste telefoon van het bedrijf of de winkel binnen komen. Daarnaast heeft een overgaande telefoon een veel hogere attentiewaarde dan een Whats-App bericht. 

MEER INFORMATIE?

Contactverzoek noodknop:

Natuurlijk kun je ons ook gewoon bellen.
Telefoon: 085 - 210 45 02.

 

De Noodknop BV

Eenspan 19-a, 3897AL Zeewolde

085 - 210 45 02